دپارتمان حقوق دریایی, ساخت کشتی, کشتی

رهن کشتی در حال ساخت

رهن کشتی در حال ساخت

رهن کشتی در حال ساخت یکی از عقود مهم در حقوق دریایی است که به موجب آن، مالکیت کشتی به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار قرار می‌گیرد.

این عقد می‌تواند در مورد کشتی‌های ساخته شده یا در حال ساخت منعقد شود.

عقدی است که به موجب آن، مالکیت کشتی در حال ساخت به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار قرار می‌گیرد.

این عقد به صورت مکتوب و در قالب سند رسمی تنظیم می‌شود.

 

برای رهن کشتی در حال ساخت، شرایط زیر لازم است:

1. کشتی باید در حال ساخت باشد و هنوز به طور کامل ساخته نشده باشد.

2. کشتی باید مالکیت مشخصی داشته باشد.

3. طلبکار باید اهلیت لازم برای انعقاد عقد رهن را داشته باشد.

 

آثار رهن کشتی در حال ساخت

1. طلبکار می‌تواند از کشتی در حال ساخت استفاده کند، مشروط بر اینکه در حفظ و نگهداری آن کوتاهی نکند.

2. طلبکار می‌تواند در صورت عدم پرداخت دین توسط بدهکار، کشتی را به فروش رساند و طلب خود را از حاصل فروش وصول کند.

 

فسخ رهن کشتی در حال ساخت

با یکی از شرایط زیر فسخ می‌شود:

1. پرداخت دین توسط بدهکار

2. از بین رفتن کشتی به هر علت

3. انقضای مدت رهن

نمونه قرارداد

قرارداد، باید به صورت مکتوب و در قالب سند رسمی تنظیم شود.

در این قرارداد باید موارد زیر ذکر شود:

1. نام و مشخصات طرفین قرارداد

2. موضوع قرارداد

3. مشخصات کشتی در حال ساخت

4. مبلغ دین

5. مدت رهن

6. شرایط فسخ قرارداد

نکات حقوقی مهم 

* در این نوع رهن، کشتی هنوز به طور کامل ساخته نشده است. بنابراین، لازم است که در قرارداد رهن، مشخصات کامل کشتی ذکر شود.

* در صورت عدم پرداخت دین توسط بدهکار، طلبکار می‌تواند کشتی را به فروش رساند. باید توجه داشت که فروش کشتی در حال ساخت، ممکن است باعث کاهش ارزش آن شود.

* در صورت از بین رفتن کشتی به هر علت، رهن نیز فسخ می‌شود.

رهن کشتی در حال ساخت

رهن کشتی در حال ساخت، یکی از راه‌های تأمین طلب طلبکاران از مالکان کشتی است.

این عقد می‌تواند برای طرفین قرارداد، مزایای زیادی داشته باشد.

با این حال، لازم است که در تنظیم قرارداد ،نکات حقوقی مهم مورد توجه قرار گیرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *