شرایط پرداخت برای اجرای کار وکالت دریایی می‌تواند متفاوت باشد و بستگی به توافقات وکیل و موکل دارد. در اینجا چندین شرایط پرداخت معمول در نظر گرفته شده است:

1. هزینه‌ی ساعتی: وکلا دریایی ممکن است بر اساس ساعت کاری خود هزینه‌ی خود را محاسبه کنند. در این صورت، هر ساعت کار وکیل به مبلغی تعیین شده پرداخت می‌شود. این مدل پرداخت معمولاً برای مشاوره‌های کوتاه‌مدت یا وظایف خاص استفاده می‌شود.

2. قرارداد پایه: در برخی موارد، وکلا ممکن است برای یک پرونده وکالت دریایی هزینه‌ی ثابت یا قرارداد پایه تعیین کنند. این هزینه معمولاً بر اساس میزان وقت و تلاش مورد نیاز برای رسیدگی به پرونده تعیین می‌شود.

3. هزینه‌ی موفقیت: برخی وکلا دریایی ممکن است هزینه‌ی مبتنی بر موفقیت را در نظر بگیرند. به این معنی که هزینه‌ی وکیل بر اساس نتیجه‌ی حاصل از پرونده تعیین می‌شود. به عنوان مثال، در صورتی که وکیل موفق به برداشتن تعویضی یا تسویه در پرونده شود، هزینه‌ی موفقیت پرداخت خواهد شد.

مهم است که قبل از شروع همکاری، شرایط پرداخت را با وکیل دریایی مورد نظر خود بررسی کنید و یک توافق کتبی از جزئیات و شرایط مالی امضا کنید. این توافق باید شامل هزینه‌ی وکیل، مبالغ قابل پرداخت، تعهدات طرفین و سایر جزئیات مرتبط با پرداخت باشد.