مشاوره تخصصی حقوق دریایی شامل تأمین خدمات حقوقی و مشاوره در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با حمل و نقل دریایی، قراردادهای دریایی، تأمین مالی دریانوردان و سایر مسائل حقوقی مرتبط با صنعت دریایی است. در این زمینه، وکلا و کارشناسان حقوقی با تخصص در حقوق دریایی و قوانین بین‌المللی می‌توانند خدمات زیر را ارائه دهند:

1. تهیه و بررسی قراردادها: وکلای حقوقی می‌توانند در تهیه، بررسی و تفسیر قراردادهای حقوقی مرتبط با حمل و نقل دریایی کمک کنند، از جمله قراردادهای چارتر پارتی، بارنامه، قراردادهای بیمه دریایی و قراردادهای مرتبط با صنعت دریایی.

2. مشاوره در امور تجاری: وکلای حقوقی می‌توانند در امور تجاری مرتبط با حمل و نقل دریایی مانند انتخاب و نحوه تشکیل شرکت‌های حمل و نقل دریایی، مشاوره در خصوص حقوقی برنامه‌های تأمین مالی دریانوردان و سایر مسائل تجاری مرتبط را ارائه دهند.

3. حقوق دریانوردان: وکلای حقوقی می‌توانند در مسائل مربوط به حقوق دریانوردان، از جمله قوانین مربوط به حقوق کار و کارگران دریایی، شرایط کاری و حقوقی دریانوردان، تأمین اجتماعی و سلامت دریانوردان، مشاوره و حمایت حقوقی ارائه کنند.

4. حل اختلافات: وکلا می‌توانند در رفع اختلافات و حل دعاوی مربوط به حمل و نقل دریایی، از جمله اختلافات قراردادی، تأمین مالی، بیمه و سایر امور حقوقی مرتبط، به مشتریان خود کمک کنند.