تهیه بسته اسناد در حوزه وکالت دریایی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

1. قراردادها: تهیه و بررسی قراردادهای حمل و نقل دریایی، اجاره ناوگان دریایی، بیمه دریایی و سایر قراردادهای مرتبط با حوزه دریایی.

2. شاهدان: جمع‌آوری اطلاعات و اسناد مرتبط با شاهدان، از جمله شاهدان حوادث دریایی، شاهدان تصادفات دریایی و شاهدان مرتبط با قضاوت در دعاوی حقوقی.

3. مدارک بیمه: تهیه و بررسی مدارک بیمه دریایی مرتبط با بارنامه‌ها، کشتی‌ها و موارد مشابه.

4. گواهی‌نامه‌ها: بررسی و تهیه اسناد مرتبط با گواهی‌نامه‌ها و مجوزهای مورد نیاز برای حمل و نقل دریایی، از جمله گواهی‌نامه‌های کشتی‌رانی و گواهی‌نامه‌های مرتبط با کارکنان ناوگان دریایی.

5. گزارشات تحقیقاتی: تهیه و بررسی گزارشات تحقیقاتی مرتبط با حوادث دریایی و تصادفات دریایی به منظور تدوین استدلال‌های حقوقی.

تهیه بسته اسناد به عهده وکلا دریایی است و هدف آن اطلاعات و اسناد لازم برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در حوزه دریایی را فراهم کردن است.